12:00 – 13:15
Ontvangst met lunch

Wij ontvangen u graag vanaf 12:00 uur en verwelkomen u met een heerlijke lunch die Villa Jongerius voor ons bereidt. Na de lunch starten we met een plenaire sessie, waarna u kunt kiezen uit verschillende deelsessies. We sluiten de dag gezamenlijk af met een borrel vanaf ongeveer 17:00 uur.

13:15-13:30
Opening en welkom door de dagvoorzitter

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl

13:30 – 14:30
Presentatie: Ethiek binnen de Wzd
Hans van Dartel

Dr. Hans van Dartel (1951) is ethicus en (niet-praktiserend) verpleegkundige. Hij werkte als kwaliteitsfunctionaris, hbo-docent en lange tijd als senior beleidsmedewerker ethiek bij een aantal werkgeversorganisaties in de zorg. Tot eind 2014 werkte hij als universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is gastdocent aan het Radboud umc (postacademische opleiding ethiek in de zorg). Daarnaast is hij verbonden aan diverse commissies ethiek en betrokken bij het Neon (Netwerk voor ethiekondersteuning Nederland). Hij publiceerde over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, kwaliteitsbeleid, omgaan met verzet van mensen met een verstandelijke beperking.

Pauze

14.45 – 15.45 uur: ronde I
Inspiratiesessie 1: Praktijkspel zorg en dwang

Inspiratiesessie 2: De cliëntvertrouwenspersoon in beeld

Inspiratiesessie 3: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hoe houden zij toezicht op de uitvoering van de Wzd in de praktijk?

Inspiratiesessie 4: De Wzd en de rol van de mantelzorger van de cliënt

16.00 – 17.00 uur: ronde II

Inspiratiesessie 5: Praktijkspel zorg en dwang

Inspiratiesessie 6: De cliëntvertrouwenspersoon in beeld

Inspiratiesessie 7: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hoe houden zij toezicht op de uitvoering van de Wzd in de praktijk?

Inspiratiesessie 8: De Wzd en de rol van de mantelzorger van de cliënt

17.00 – 18.00 uur
Afsluiting en borrel


De inspiratiesessies toegelicht:

Sessie 1 en 5: Praktijkspel zorg en dwang
Keuzes in vrijheid en veiligheid kunnen in praktijk soms lastig zijn. Het gesprek hierover aangaan met elkaar vanuit situaties uit de praktijk is belangrijk. Om dit te vergemakkelijken is het praktijkspel ‘Sta even stil bij zorg en dwang’ ontwikkeld. 

Met het Praktijkspel zorg en dwang gaan Irme de Bonth en Marieke Kurver graag met je in gesprek over het omgaan met complexe zorgsituaties en onvrijwillige zorg. We staan ‘even stil’ bij hoe jij en je collega’s hierover denken. Samen kom je erachter wat de Wet zorg en dwang betekent voor de zorg aan de cliënt én voor jou als medewerker.  

Sprekers: Irme de Bonth en Marieke Kurver adviseurs bij Vilans.

Sessie 2 en 6: De cliëntvertrouwenspersoon in beeld
Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de zorgaanbieder als het gaat om de cliëntvertrouwenspersoon (CVP)? Hoe kan de CVP een bijdrage leveren aan de rechtsbescherming van de cliënt in de extramurale setting en een meerwaarde zijn voor de zorgaanbieder? Aan de hand van casuïstiek verkennen we met elkaar de mogelijkheden. 

Sprekers: Annemarie Timp-Hofmans en Mariska Langermans vormen samen het bestuur van de Stichting landelijke faciliteit CVP in de Wet zorg en dwang. De stichting heeft als doel om de uniformiteit en de kwaliteit van de CVP te monitoren ten behoeve van de rechtspositie van de cliënt in de Wzd.

Sessie 3 en 7: Toezicht IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) op de ambulante (onvrijwillige) zorg
De inspectie houdt toezicht op de uitvoering van de Wzd in de praktijk. De afgelopen twee jaar heeft de inspectie haar focus gelegd op de intramurale sector. Vanaf dit jaar wordt het toezicht uitgebreid naar de extramurale zorg. In de reguliere thuiszorgbezoeken is (on)vrijwillige zorg een vast gespreksonderwerp. De inspectie ontwikkelt momenteel een toetsingskader voor de ambulante (onvrijwillige) zorg en zal ook thematische toezichtbezoeken gaan uitvoeren.

In deze sessie komt aan bod:

– de middelen/instrumenten die de inspectie in haar toezicht gebruikt
– hoe het toezicht op de Wzd in praktijk eruitziet
– casusbespreking: met elkaar in gesprek over een casus vanuit het werkveld

Sprekers: Marjolein Berkhof-van Harten, inspecteur afdeling verpleging en verzorging en lid van team gedwongen zorg. Chantal Bekker, senior inspecteur verpleging en verzorging en lid van team gedwongen zorg

Sessie 4 en 8: De Wzd en de rol van de mantelzorger van de cliënt
Wat zegt de Wzd over de rol van de mantelzorger, familieleden en vertegenwoordiger van de cliënt? Wie is de vertegenwoordiger van de cliënt? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger ten opzichte van die van de cliënt en van de zorgverlener? En welke rechten heeft de vertegenwoordiger in het kader van de Wzd? Dit zijn vragen die in de sessie aan de orde komen. We bespreken dit aan de hand van de eigen casuïstiek van de deelnemers.

Spreker: Loes den Dulk is directeur van Stichting Raad op Maat en houdt zich al jaren bezig met de rechten en zeggenschap van cliënten van zorginstellingen.